Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 55/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 24 października 2011 r.

UCHWAŁA NR 55/11
z dnia 24 października 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania Komisji Sportowo – Turniejowej

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Wiceprezesa ds. sportowych – Janusza Sikory powołuje się Komisję Sportowo – Turniejową PZG w składzie:

1.Piotr Malesa – przewodniczący
2.Cezary Hermanowski – członek
3.Tytus Konarzewski – członek

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG