Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zatwierdzenie nowego statutu PZG przez Ministra Sportu i Turystyki

W dniu 14 grudnia 2011 r. Minister Sportu i Turystyki zatwierdził w drodze decyzji administracyjnej nowy statut Polskiego Związku Golfa uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r. w Jabłonnie. W dalszej kolejności, nowy statut wraz z wymaganą prawem dokumentacją zostanie niezwłocznie złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym celem jego rejestracji. Uzyskanie pozytywnej decyzji KRS jest ostatecznym etapem na drodze wejścia w życie nowego prawa związkowego dostosowanego do wymogów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Do pobrania:

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki

Statut Polskiego Związku Golfa

Regulamin Zarządu Polskiego Związku Golfa

Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG