Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Przyjęcie systemu HCP EGA na lata 2012-2015

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. Zarząd PZG podjął uchwałę o przyjęciu przez Związek „Systemu HCP EGA na lata 2012-2015”. System wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Tym samym, z nowym rokiem straciły ważność wszystkie dokumenty wewnętrzne Związku odnoszące się do starego systemu. Obecnie trwają prace wdrożeniowe nowego systemu HCP do Systemu PZG Eagle oraz przygotowywane są dokumenty wykonawcze, które dostosują go do krajowej specyfiki. Na pierwszy kwartał 2012 r. zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla Klubowych Komisji HCP z zakresu stosowania nowego systemu.

Do pobrania:
System HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015 (tłumaczenie: Jacek Artur Gazecki)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG