Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 56/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 56/11
z dnia 16 listopada 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Golfa Armada Development SA prowadzącą klub golfowy i działalność sportową pod nazwą „Armada Golf Club”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG