Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe zasady Dorocznej Weryfikacji Handicapu

Przypominając Klubowym Komisjom HCP o obowiązku przeprowadzenia Dorocznej Weryfikacji Handicapu informujemy, że w Systemu PZG Eagle dnia 20 lutego zostanie uruchomiony nowy mechanizm DWH wg wytycznych „Systemu HCP EGA na lata 2012-2015”.

W nocy z 20 na 21 lutego została uruchomiona automatyczna aktualizacja DWH wszystkich członków PZG. Klubowe Komisje HCP mają czas do 20 marca br. na zakończenie weryfikacji handicapu członków swoich klubów, dla których nie została przeprowadzona automatyczna aktualizacja DWH. Po tym terminie funkcjonalność paneli klubowych systemu Eagle wszystkich klubów, które nie dokończyły weryfikacji HCP swoich członków, zostanie ograniczona jedynie do funkcjonalności DWH aż do momentu przeprowadzenia DWH pozostałym członkom.

Dla ułatwienia przeprowadzenia DWH według nowych zasad załączmy instrukcje.

DWH jest niezbędną procedurą w Systemie HCP EGA i w związku z tym, jest obowiązkowa.

Ma ona na celu sprawdzenie, czy gracze posiadają HCP, który wiarygodnie odzwierciedla ich umiejętności w porównaniu z ich rzeczywistymi dokonaniami. Jest ogólnie wiadome, że możliwości obiektywnego zastosowania procesu przez komitety, różnią się od klubu do klubu i bazują na podstawowym doświadczeniu i wiedzy w tej dziedzinie. Po obszernych badaniach statystycznych wypracowany został algorytm umożliwiający komitetom przeprowadzenie DHW w jednolity i obiektywny sposób.

Jako podstawę do poprawnej weryfikacji HCP dokładnego, każdy gracz musi oddać co najmniej cztery wyniki kwalifikacyjne w okresie pomiędzy następującymi po sobie DWH.

Podczas DWH, komitet HCP musi potwierdzić lub zmienić HCP dokładny (podnieść lub obniżyć) dla wszystkich graczy w kategoriach HCP 1 – 5, którzy oddali co najmniej cztery wyniki kwalifikacyjne w minionym roku kalendarzowym. Graczom z I grupy handicapowej (hcp <4,5) weryfikację przeprowadza Komisja Handicapowa PZG.

Procedura weryfikacyjna

Zakłada się, że jeżeli wszystkie strony, zwłaszcza władze HCP i gracze, wypełnią swoje obowiązki, ogromna większość graczy nie będzie wymagała zmian HCP podczas DWH i jest to jeszcze jeden powód do przeprowadzenia tej procedury poprzez algorytm korzystający z analizy statystycznej. Im więcej wyników gracz odda przed DWH, tym procedura staje się bardziej wiarygodna. Z tego powodu, jeżeli gracz oddał mniej niż osiem wyników w okresie DWH, wyniki z poprzedniego roku zostaną uwzględnione w obecnej weryfikacji. Algorytm wylicza średni wynik gracza za okres (przedstawiony jako wynik średni) i porównuje go z wynikiem spodziewanym, który został wyliczony dla gracza z takim samym HCP dokładnym jaki gracz posiadał pod koniec okresu DWH. Jeżeli wynik średni mieści się w granicach tolerancji dla tego HCP, HCP dokładny jest potwierdzony. Jeżeli leży poza tymi granicami, wprowadzana jest zmiana proporcjonalna do wielkości różnicy. Algorytm automatycznie wprowadzi zmiany, jednakże istnieje możliwość aby komitet HCP w wyjątkowych sytuacjach wprowadził korekty.

Pełna treść nowych zasad DWH dostępna jest pod adresem:
http://www.pzgolf.pl/wp-content/uploads/2012/01/System-HCP-EGA-2012.pdf (pkt. 3.15)

 width=
Do pobrania: Instrukcja przeprowadzenia Dorocznej Werifikacji Handicapu

oraz Instrukcja DWH dla Klubowych Komisji HCP


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG