Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 58/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 58/11
z dnia 19 listopada 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia „Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015”

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „System HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015”. Polska wersja językowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

http://www.pzgolf.pl/wp-content/uploads/2012/01/System-HCP-EGA-2012.pdf

§ 2.
Tracą moc obowiązującą wszystkie uchwały Zarządu dotyczące „Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2009-2012”.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG