Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 59/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 59/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu turniejów PZGolf Junior Tour na 2012 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się harmonogram turniejów PZGolf Junior Tour na 2012 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG