Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 62/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 62/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania Komisji Konkursowej z związku z konkursem na nowy system identyfikacji wizualnej Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący: Piotr Batogowski (Warsaw Golf Promotion, BBDO)
Członek – Igor Kaleński (Saatchi & Saatchi)
Członkini – Monika Kowalewska (Sobienie Królewskie Golf & Country Club, Stratosfera)

§ 2.
Ze względu na bardzo dużą ilość nadesłanych prac i nadchodący okres świąteczny wyznacza się nowy termin zakończenia prac Komisji Konkursowej na dzień 16 stycznia 2012 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG