Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 63/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 63/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia regulaminu centralnego systemu informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG Eagle”

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się regulamin centralnego systemu informatycznego Polskiego Związku Golfa „PZG Eagle”.

§ 2.
Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 63 – Regulamin PZG Eagle

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG