Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 65/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 65/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustanowienia „Nagrody Fair Play Polskiego Golfa” oraz zatwierdzenia „Regulaminu Konkursu Fair Play Polskiego Związku Golfa”

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Komisji Sędziowskiej PZG, począwszy od 1 kwietnia 2012 r. ustanawia się „Nagrodę Fair Play Polskiego Golfa” przyznawaną w ramach „Konkursu Fair Play Polskiego Związku Golfa”.

§ 2.
Regulamin „Konkursu Fair Play Polskiego Związku Golfa” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 65 – Regulamin Konkursu Fair Play Polskiego Golfa

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG