Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 66/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 66/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania zatwierdzenia nowych „Zasad kwalifikacji i weryfikacji sędziów PZG”

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się nowe zasady kwalifikacji i weryfikacji sędziów PZG obowiązujące w 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66 – Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów PZG

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG