Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Po spotkaniu PZG z przedstawicielami pól

We wtorek 28 lutego br. w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Związku Golfa z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych.

Na zebraniu, które było przede wszystkim okazją do omówienia bieżących działań związku i przedyskutowania zaproponowanych przez Zarząd PZG inicjatyw, obecni byli reprezentanci większości obiektów w Polsce – przybyło około 40 osób.

Omówione zostały bieżące statystyki polskiego golfa, nowe założenia do Rankingu PZG oraz zasady organizacji turniejów mistrzowskich w 2012 r. Odbyła się dyskusja nad problematyką opodatkowania pól golfowych oraz nad zasadami i modelem organizacji mistrzostw regionów oraz problematyką konwertowania posiadaczy Zielonych Kart na członków klubów golfowych.
Trener kadry narodowej Mike O’Brien przedstawił proponowany Narodowy Program Rozwoju Juniorów. Analizowano także założenia do systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży w golfie- budowę systemu współzawodnictwa młodzieżowego w oparciu o podział administracyjny kraju i struktury terenowe PZG, wdrożenie golfa do państwowego systemu, w tym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a dalej rozpoczęcie kształtowania piramidy selekcji do sportu wyczynowego.

Do najistotniejszych kwestii należy jednak zaliczyć akceptację przez przedstawicieli pól przedstawionych przez PZG założeń do projektu „Ogólnopolskiego Dnia Golfa”. Celem jest przyciągnięcie na obiekty golfowe w Polsce jak największej grupy potencjalnych klientów oraz stworzenie możliwości i okazji do wizyty na obiekcie golfowym i kontaktu z golfem jak największej grupie osób. Chodzi o nieodpłatne udostępnienie obiektów golfowych dla zainteresowanych, w tym zorganizowanie nieodpłatnych zajęć szkoleniowych z instruktorami podczas jednego dnia.

Wybór padł na niedzielę 27 maja i obecnie PZG czeka na niezwłoczne potwierdzanie udziału poszczególnych obiektów w tym przedsięwzięciu, aby jak najszybciej przygotować ogólnopolską kampanię promującą to wydarzenie, również przy zaangażowaniu instytucji i mediów publicznych.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG