Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Rejestracja nowego statutu PZG w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 23 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie na mocy, którego zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym nowy statut PZG. Tym samym, pomyślnie zakończona została procedura uchwalenia nowego prawa związkowego zgodnego z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Z chwilą rejestracji stracił moc obowiązująca stary statut PZG i wydane do niego dokumenty wykonawcze.

Do pobrania:

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki

Statut Polskiego Związku Golfa

Regulamin Zarządu Polskiego Związku Golfa

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG