Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 2/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 2/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania premii wynikowej kierownikowi organizacyjnemu za 2011 r.

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Podjęto decyzję o przyznaniu kierownikowi organizacyjnemu 100% ustalonej premii wynikowej za 2011 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG