Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 3/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 3/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany harmonogramu Turniejów Mistrzowskich w 2012 r.

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Z przyczyn organizacyjno – logistycznych dokonuje się zmiany terminu organizacji Klubowych Mistrzostw Polski – Grupa Kwalifikacyjna z 19-22 lipca na 12-15 lipca 2012 r., które rozegrane zostaną na polu First Warsaw Golf & Country Club.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG