Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 4/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 4/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji problemowych Zarządu PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się następujące sprawozdania za rok 2011 r.:

a)    Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej PZG, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
b)    Sprawozdanie Komisji Kalibracyjnej PZG, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
c)    Sprawozdanie Komisji Handicapowej PZG, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
d)    Sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego PZG, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG