Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 5/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie objęcia patronatem honorowym PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek Binowo Park GC obejmuje się patronatem honorowym PZG następujące turnieje organizowane w 2012 r.:

a)    AEZ Mistrzostwa Par
b)    World Golfers Championship Poland
c)    Mistrzostwa Polski Lekarzy

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG