Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 6/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 6/12
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego Golf Park Józefów

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG „Aquilla Hotele sp. z o.o.” prowadzącej klub golfowych i działalność sportową pod nazwą Golf Park Józefów.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG