Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 10/12
z dnia 13 lutego 2012r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego prawa i obowiązki klubów golfowych oraz Klubowych Komisji HCP w związku z wdrożeniem Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015 oraz jego stosowaniem w Polskim Związku Golfa

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
W związku z wdrożeniem „Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015” przyjmuje się „Regulamin określający prawa i obowiązki klubów golfowych oraz Klubowych Komisji HCP w związku z wdrożeniem Systemu HCP Europejskiej Federacji Golfa na lata 2012-2015 oraz jego stosowaniem w Polskim Związku Golfa”.

§ 2.
Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10 – Regulamin określający prawa i obowiązki klubów golfowych oraz Klubowych Komisji HCP

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG