Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 11/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 11/12
z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich w 2012 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1)-2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulaminy Turniejów Mistrzowskich PZG, obowiązujące w 2012 r.:

a) Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2012

b) Regulamin Mistrzostw Polski Match Play, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Match Play 2012

c) Regulamin Mistrzostw Polski Seniorów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2012

d) Regulamin Mistrzostw Polski Mid-Amatorów, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów 2012

e) Regulamin Mistrzostw Polski HCP, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski w Grupach HCP 2012

f) Regulamin Klubowych Mistrzostw Polski gr. B, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski 2012 – Grupa Kwalifikacyjna

g) Regulamin Klubowych Mistrzostw Polski gr. A, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski 2012 – Grupa Mistrzowska

h) Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kobiet, stanowiący załącznik nr 8 niniejszej uchwały – Regulamin Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet 2012

i) Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Mężczyzn, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2012

j) Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów 2012

k) Regulamin Mistrzostw Polski 19-34, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Polski 19-34

l) Regulamin Mistrzostw Polski Par, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – Regulamin MP Par 2012

m) Regulamin PZG Masters, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – Regulamin Zawodów PZG Masters 2012

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG