Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 12/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 12/12
z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rankingu PZG

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1)-2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się regulamin Rankingu PZG stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 12 – Regulamin Rankingu Polskiego Związku Golfa 2012

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG