Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 7/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 7/12
z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie rebrandingu Polskiego Związku Golfa w oparciu o wyłoniony w konkursie projekt nowego logo

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rebranding Polskiego Związku Golfa w oparciu o wyłoniony w konkursie na nowe logo PZG projekt.

§ 2.
W ramach realizacji § 1 podejmuje się decyzję o budowie nowego serwisu internetowego PZG.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG