Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 9/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 9/12
z dnia 13 lutego 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wdrożenia „Systemu HCP EGA na lata 2012-2015” w Polskim Związku Golfa

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W celu weryfikacji HCP zawodnika przez Klubową Komisję HCP w ramach Dorocznej Weryfikacji Handicapów (DWH), konieczne jest oddanie w ciągu danego sezonu (w okresie pomiędzy następującymi po sobie DWH) co najmniej 4 wyników z rund kwalifikacyjnych, zgodnie z pkt 3.5.9 oraz 3.15.2 Systemu HCP EGA.
2. Aktywacja HCP zawodnika wymaga rozegrania przez niego 3 rund kwalifikacyjnych.
3. Status wyników kwalifikacyjnych mają tylko 4 wyniki uzyskane przez zawodników z grup HCP II – V w ramach rozegranych rund EDS na polu 9-dołkowym, w danym sezonie.
4. Status wyników kwalifikacyjnych mają, bez ograniczeń, wyniki uzyskane przez zawodników z grup HCP II-V w ramach rozegranych rund EDS na polach 18-dołkowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG