Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Powstało Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów powstało w marcu  i od razu intensywnie rozpoczęło działalność, której celem jest organizowanie sportowego i społecznego życia jego członków, a w szczególności rozwój golfa i jego propagowanie.

PZGS  zrzesza golfistów-członków klubów zrzeszonych w Polskim Związku Golfa tj. mężczyzn i kobiety, którzy według statutu PSGS osiągną w danym roku wiek 55 lub 50 lat.

– Praktycznie natychmiast po rejestracji złożyliśmy wniosek o przystąpienie do Europejskiego Związku Stowarzyszeń Golfistów Seniorów (ESGA). Odpowiedź była szybka i pozytywna. Na moje zaproszenie w dniach 23-25 kwietnia z wizytą w Polsce gościł sam prezydent European Senior Golfers Association Philippe Verstraeten – mówi prezes stowarzyszenia Bogusław Bil.

Ponieważ każdy kraj aspirujący do ESGA musi spełniać określone wymogi  (lotnisko, baza hotelowa, minimum trzy 18-dołkowe pola golfowe w zasięgu maksymalnie 40 min. jazdy autobusem), na miejsce spotkania wybrano Trójmiasto, a uczestnicy zatrzymali się w hotelu Blick w Gdyni.

Przebieg wizyty
W poniedziałek 23 kwietnia Philippe Vertraeten uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów oraz Zarządem PZG, który reprezentował wiceprezes Janusz Sikora. Pochodzący z Luksemburga prezydent ESGA zwrócił uwagę, na to jak ważne są poprawne stosunki pomiędzy stowarzyszeniami golfa seniorów a federacjami sportowymi. Duża część  rozmowy poświęcona była właśnie tym zagadnieniom.

Kolejnego dnia uczestnicy pojechali na pole golfowe Sierra Golf Club koło Wejherowa.

– Serdecznie dziękuję Maciejowi Grzegowskiemu za profesjonalne zorganizowanie spotkania. Ponieważ pogoda dopisała namówiliśmy prezydenta ESGA do zagrania rundy, który mimo swoich lat gra naprawdę super – komentuje Bogusław Bil.

Kolejnym punktem programu była wizyta na polu Sand Valley. Ze strony gospodarzy udział w spotkaniu wzięli: dyrektor pola Antti Pohjonen, prezes klubu Marek Majewski i dyrektor ds. golfa Paweł Osiak. Jak wspominali uczestnicy, biorąc pod uwagę wiek pola, stan jego przygotowania zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Podobnie zagranicznego gościa oczarowało pole Postołowo Golf Club, na którym wizytował w środę i został przyjęty przez właściciela pola – Wiliama Siwka, który osobiście obwoził gości po polu.

– Ustaliłem z panem Vertraeten, że prezentacja PSGS i rozpatrzenie naszego wniosku nastąpi w lipcu w Zagrzebiu,  podczas rozgrywanego tam turnieju Masters. Zapewnił mnie, że nie powinno być żadnych problemów z włączeniem naszego stowarzyszenia do ESGA i od 2013 będziemy pełnoprawnym członkiem związku – podsumowuje Bogusław Bil.

European Senior Golfers Association jest administrowana przez Komitet ESGA, który zbiera się minimum dwukrotnie w ciągu roku. Członkowie Komitetu powoływani są przez Walne Zgromadzenie.  Prezes, wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik wybierani są na okres trzech lat, z możliwością reelekcji. Siedzibą założonego 30 kwietnia 1996 roku ESGA j est Golfclub Grand Ducal w Luksemburgu.

Strona Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów: http://seniorgolf.pl
Strona European Senior Golfers Association:  http://www.golfunion.eu/index.php


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG