Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 14/12
z dnia 26 marca 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej na 2012 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera głównego kadry narodowej zatwierdza się skład kadry narodowej na 2012 r.

§ 2.
Lista zawodników powołanych do kadry narodowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu n 14 – Skład kadry narodowej 2012

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny