Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 16/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 16/12
z dnia 26 marca 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków PZG:

a) Stowarzyszenie Gradi Golf Club
b) Toya Development Sp. z o.o. prowadzącą klub sportowy pod nazwą Toya Golf & Country Club

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG