Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 18/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 18/12

 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powierzenia prawa do organizacji zawodów rangi Mistrzostw Regionów i przyjęcia regulaminu Mistrzostw Regionów

 

Na podstawie § 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 21 statutu PZG Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W 2012 r. organizacja zawodów rangi Mistrzostw Regionów zostaje powierzona następującym polom golfowym:

 

Lp.

Zawody sportowe

Pole golfowe – organizator

1.

Dolny Śląsk

Gradi Golf Club

2.

Lubelszczyzna

Wierzchowiska Golf & Country Club

3.

Małopolska

Royal Kraków GC/ Kraków Valley Golf & Country Club

4.

Mazowsze

Sobienie Królewskie Golf & Country Club / First Warsaw Golf & Country Club

5.

Pomorze

Sierra Golf Club

6.

Pomorze Zachodnie

Amber Baltic Golf Club

7.

Śląsk

Śląski Klub Golfowy

8.

Warmia i Mazury

Mazury Golf &Country Club / Sand Valley Golf Club

9.

Wielkopolska

Modry Las Golf Club

10.

Lubuskie

Kalinowe Pola Golf Club

 

§ 2.

Przyjmuje się regulamin Mistrzostw Regionów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązujący wszystkich uczestników i organizatorów w 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18.12 – Regulamin Zawodów Mistrzostwa Regionu

§ 3.

Koszty obsługi sędziowskiej zawodów rangi Mistrzostw Regionów ponosi organizator zgodnie ze stawkami ryczałtowymi obowiązującymi w PZG, uregulowanymi na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG