Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 19/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 19/12

 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie ustalenia listy turniejów rankingowych obowiązującej
w sezonie 2012/2013

 

Na podstawie § 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 21 statutu PZG Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się listę turniejów rankingowych obowiązującą w sezonie 2012/2013. Lista turniejów wraz z przyporządkowanymi kategoriami punktowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 19.12 – Lista turniejów rankingowych PZG w 2012 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG