Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 20/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 20/12

 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Rankingu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulegają następujące jednostki redakcyjne tekstu regulaminu Ranking PZG:

a)      § 5 pkt. 1 – treść zmieniona:

„Ranking PZG jest aktualizowany w każdą środę w sezonie”. 

§ 1.

Zmianie ulegają następujące jednostki redakcyjne tekstu regulaminu Ranking PZG:

a)      § 5 pkt. 1 – treść zmieniona:

1. „Ranking PZG jest aktualizowany w każdą środę w sezonie”.

b)      § 7 – dodany:

  1. „Sponsorem Rankingu PZG jest DHL Global Forwarding sp. z o.o.
  2. Pełna nazwa Rankingu PZG brzmi „DHL Global Forwarding Ranking PZG”.
  3. Organizatorzy turniejów objętych klasyfikacją rankingową zobowiązani są do zamieszczania w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących turniejów logo „DHL Global Forwarding PZG” oraz posługiwania się nazwą wskazaną w pkt. 3 w mediach.
  4. Wywiązanie się organizatorów turniejów z obowiązku określonego w pkt. 3 stanowić będzie jedno z kryteriów, na podstawie którego przyznawane będą kategorie rankingowe turniejom w kolejnych latach.

§ 2.

Tekst ujednolicony regulaminu Rankingu PZG stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20.12 – Ujednolicony tekst regulaminu rankingu Polskiego Związku Golfa

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG