Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 21/12

 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatów PZG

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

a)        Akademicki Puchar Polski

b)        PGA Polska Pro Tour

c)        Baltic Golf Challenge League

d)        Ogólnopolska Zielona Liga

e)        Mistrzostwa Polski Architektów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG