Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 22/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 22/12

 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kalibracyjnej

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej p. Sławomira Pińskiego powołuje się do jej składu p. Janusza Mojsiewicza, w charakterze członka komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG