Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 25/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 maja 2012 r.

 

UCHWAŁA NR 25/12

 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podjęcia współpracy z AWF w Katowicach w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością golf

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Podejmuję się współpracę z AWF w Katowicach w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością golf, która realizowana będzie na podstawie odrębnej umowy zawartej z w/w uczelnią.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny