Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 maja 2012 r.

 

UCHWAŁA NR 26/12

 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie uznawalności Zielonych Kart wydanych przez inne narodowe federacje golfa

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Zielone Karty wydane przez inne narodowe federacje golfa zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Golfa zostają uznane przez Polski Związek Golfa jako dokumenty równorzędne wobec Zielonych Kart wydawanych przez Polski Związek Golfa.

§ 2.

Posiadacz Zielonej Karty wydanej przez inną narodową federację golfa może wnioskować o jej wymianę na Zieloną Kartę PZG. Koszt wymiany karty wynosi 150 zł brutto.

§ 3.

Obsługę administracyjną procesu, o którym mowa w § 2 zapewnia Biuro PZG.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG