Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 27/12

 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie wykreślenia Sportowego Klubu Golfowego Toya  listy członków PZG oraz sukcesji jego praw niematerialnych

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek likwidowanego stowarzyszenia Sportowy Klub Golfowy Toya dokonuje się jego wykreślenia z listy członków Polskiego Związku Golfa.

 

§ 2.

Zgodnie z wnioskiem likwidowanego stowarzyszenia Sportowy Klub Golfowy Toya, a także biorąc pod uwagę treść umowy nieodpłatnego przeniesienia dóbr materialnych i niematerialnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Toya Development  Sp. z o.o., uznaje się za sukcesora praw niematerialnych stowarzyszenia Sportowy Klub Golfowy Toya – Toya Development Sp. z o.o. prowadzącą klub golfowy pod nazwą Toya Golf & Country Club Wrocław.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG