Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 28/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 28/12

 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZG

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków PZG:

a)   Discover Golf sp. z o.o. prowadzącą klub sportowy pod nazwą „Discover Golf Club”.

b)   WWW sp. z o.o. prowadzącą klub sportowy pod nazwą „1-szy Łódzki Klub Golfowy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG