Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 29/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 29/12

 z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatów PZG

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

a)        Architektoniczna Liga Golfa

b)        Drużynowe Mistrzostwa Warszawy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG