Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 30/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 czerwca 2012 r.

 

UCHWAŁA NR 30/12

 z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG uroczystościom otwarcia 18 dołkowego pola golfowego Sobienie Królewskie Golf & Country Club, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2012 r.

§ 2.

Uchwałę podjęto drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG