Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady uznawalności Zielonych Kart wydanych przez inne federacje

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 26/12 Zielone Karty wydane przez inne narodowe federacje golfa zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Golfa będą uznawane przez Polski Związek Golfa jako dokumenty równorzędne wobec Zielonych Kart wydawanych przez Polski Związek Golfa.Posiadacz Zielonej Karty wydanej przez inną narodową federację golfa może wnioskować o jej wymianę na Zieloną Kartę PZG. Koszt wymiany karty wynosi 150 zł brutto.

Obsługę administracyjną procesu, o którym mowa powyżej zapewnia Biuro PZG.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG