Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 34/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 sieprnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 34/12

 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG turniejowi LOTOS Polish Open, który zostanie zorganizowany w dniach 1-2 września 2012 r. na polu golfowym Sand Valley G&CC.

§ 2.

Uchwałę podjęto drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG