Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 31/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR 31/12

 z dnia 10 lipca 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podjęcia współpracy z AWF w Warszawie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością golf

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Podejmuję się współpracę z AWF w Warszawie w zakresie szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością golf, która realizowana będzie na podstawie odrębnej umowy zawartej z w/w uczelnią.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG