Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR 32/12

 z dnia 10 lipca 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenie Golfa Seniorów w poczet członków wspierających Polskiego Związku Golfa

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków wpierających Polskiego Związku Golfa – Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG