Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 33/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR 33/12

 z dnia 10 lipca 2012 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie ustalenia wysokości nagród w ramach Klubowego Pucharu Polski Juniorów

 

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujące wysokości nagród pieniężnych dla klubów golfowych, które zajmą miejsca od 1 do 5 w drużynowej klasyfikacji rankingowej juniorów prowadzonej wg. rankingu PZG – Klubowy Puchar Polski Juniorów:

  • 1 miejsce – 10 tys. zł
  • 2 miejsce – 8 tys. zł
  • 3 miejsce – 6 tys. zł
  • 4 miejsce – 4 tys. zł
  • 5 miejsce – 2 tys. zł

§ 2.

Nagroda pieniężna, o której mowa w § 1 może zostać wydatkowana przez klub golfowy wyłącznie na realizację celów ściśle związanych z rozwojem i promocją golfa wśród dzieci
i młodzieży do lat 18.

§ 2.

Nagroda pieniężna, o której mowa w § 1 zostanie przekazana klubowi golfowemu na podstawie odrębnej umowy o dotację zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Golfa a klubem, która precyzować będzie zasady wydatkowana przyznanych środków.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG