Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 35/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 35/12
z dnia 10 września 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ustanowienia nagród w PZGolf Junior Tour w 2012 i 2013 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
W 2012 i 2013 r. juniorzy, którzy odniosą zwycięstwo w całym cyklu PZGolf Junior Tour w swojej kategorii wiekowej otrzymają od PZG 1 tys. zł brutto na dofinansowanie wybranej akcji szkoleniowej lub zakupu sprzętu sportowego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG