Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 37/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 37/12
z dnia 10 września 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania Driverów Polskiego Golfa na Gali Polskiego Golfa 2012

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się nagrody za osiągnięcia na polu promocji, rozwoju i popularyzacji golfa w Polsce – „Drivery Polskiego Golfa”, które zostaną wręczone na Gali Polskiego Golfa 2012, następującym osobom:

1) Bank Citi Handlowy w Warszawie oraz DHL Global Forwarding sp. z o.o.  – za wsparcie udzielone PZG w 2012 r. jako sponsor.
2) HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Armada Fleet Management S.A., MD Clinic za wsparcie udzielone PZG w 2012 r. jako mecenas.
3) Golf Parks Poland – za największy sukces organizacyjny Ogólnopolskiego Dnia Golfa w 2012 r.
4) Toya David Leatbetter Golf Academy – za największą liczbę zorganizowanych na kursów nauki gry w golfa zakończonych pomyślnym zdaniem egzaminu na Zieloną Kartę PZG w 2012 r.
5) Śląski Klub Golfowy – za największą liczbę członków klubu zrzeszonych w PZG w 2012 r.
6) Kalinowe Pola Golf Club  – za największy wzrost w 2012 r. liczby członków klubu zrzeszonych w PZG względem poprzedniego sezonu.
7) Toya Golf & Country Club Wrocław oraz Kalinowe Pola Golf Club  – za największą liczbę członków klubu zrzeszonych w PZG w kategoriach juniorskich w 2012 r.
8) Śląski Klub Golfowy – za największą liczbę kobiet – członkiń klubu zrzeszonych w PZG w 2012 r.
9) Toya David Leadbetter Golf Academy – za wkład i wsparcie udzielone w szkoleniu kadry narodowej juniorów w 2012 r.
10) Mariusz Czerkawski – za zaangażowanie w promocję golfa w mediach
11) Marek Jelonek – za wieloletnią pracę z niepełnosprawnymi intelektualnie i sukcesy w organizacji terapii zajęciowej poprzez golf.
12) Andrzej Kaliński – za całokształt pracy i wieloletnie zaangażowanie na rzecz popularyzacji, rozwoju i promocji golfa Polsce.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG