Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 38/12
z dnia 10 września 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegata PZG na zebranie Biennial Meeting Międzynarodowej Federacji Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Delegatem PZG na zebranie Biennial Meeting Międzynarodowej Federacji Golfa w dniu 2 października 2012 r. w Belek (Turcja) podczas Drużynowych Mistrzostw Świata Amatorów będzie Janusz Sikora wiceprezes ds. sportowych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG