Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 41/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 41/12
z dnia 10 września 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany składu Komisji Sędziowskiej PZG

Na podstawie § 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 21 statutu PZG Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztofa Góry Zarząd PZG odwołuje ze składu komisji Macieja Guzowskiego powołując w jego miejsce Krzysztofa Pulsakowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG