Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

The R&A i USGA – propozycja zmian reguł dotyczących „zakotwiczonych” uderzeń

Pod koniec listopada the R&A oraz USGA ogłosiły propozycje zmian do „Reguł Gry w Golfa”, mające na celu zabronienie wsparcia kija (tzw. zakotwiczania*) podczas puttowania.

Reguła wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, zezwalając na okres przejściowy, a używanie przedłużonych putterów pozostanie dozwolone.

Chociaż zakotwiczenie puttera nie jest niczym nowym, to do niedawna nie było to tak powszechne i raczej obserwowane u nielicznych graczy. W ostatnich dwóch latach coraz więcej zawodników zaczęło uderzać z zakotwiczeniem kija. Organy nadzorujące reguły gry zaobserwowały ten nagły wzrost, na każdym poziomie rozgrywek oraz fakt, że coraz więcej trenerów i zawodników popiera tę metodę uderzania. Decyzja, aby działać właśnie teraz odzwierciedla pragnienie, aby odwrócić ten trend i zachować tradycyjne podejście do uderzenia.

„Zakotwiczone uderzenia stały się coraz popularniejsze u rosnącej liczby graczy, a to skłoniło nas do zajęcia się tą kwestią i jej wpływem na grę” – powiedział Peter Dawson, dyrektor generalny the R&A. „Chodzi nam o to, że zakotwiczone uderzenia mogą wyprzeć tradycyjne metody puttowania, które stanowią integralną część i tworzą charakter tego sportu”.

Dlatego zaproponowana reguła 14-1b, oparta na szczegółowych pracach the R&A oraz USGA, zabraniałaby uderzeń, podczas których kij lub dłoń bezpośrednio trzymająca kij byłyby oparte na ciele zawodnika, a także w sytuacji użycia przedramienia opartego na ciele, aby uzyskać bezpośrednie zakotwiczenie kija.

Proponowane zmiany reguły 14-1
Dotychczasowa reg. 14-1 zostałaby oznaczona numerem 14-1a, a dodatkowo utworzona zostanie reg. 14-1b, opisana poniżej:
14-1b Zakotwiczenie kija
Podczas wykonywania uderzenia, gracz nie może zakotwiczyć kija, w sposób “bezpośredni” lub przy użyciu “punktu zakotwiczenia”.
Uwaga 1: Kij jest zakotwiczony “bezpośrednio” wtedy, kiedy gracz celowo opiera kij lub rękę trzymającą kij o dowolną część swojego ciała, z wyjątkiem kiedy gracz może trzymać kij lub rękę trzymającą kij na ręce lub przedramieniu.
Uwaga 2: “Punkt zakotwiczenia” występuje wtedy, gdy gracz celowo utrzymuje przedramię oparte o dowolną część swojego ciała w celu unieruchomienia ręki trzymającej kij aby otrzymać stabilny punkt wokół którego druga ręka wykona swing kijem.

Propozycja ta nie miałaby wpływu na aktualne zasady dotyczące sprzętu, a także umożliwiłaby dalsze korzystanie z dowolnych kijów spełniających zasady, włącznie z przedłużonymi putterami, pod warunkiem, że nie będą wspierane podczas uderzenia.

Proponując nową regułę the R&A i USGA stwierdziły, że mając na względzie długoterminowe dobro tej gry, korzystne będzie potwierdzenie, że piłkę wprowadza swobodny swing.

“W 600-letniej historii golfa, esencją gry był chwyt kija dłońmi i swobodne uderzenie w piłkę” – powiedział Mike Davis, dyrektor wykonawczy USGA.

“Podczas uderzenia, wyzwaniem dla gracza jest kontrola ruchu całego kija, podczas gdy zakotwiczanie kija zabija naturę tego wyzwania. Doszliśmy do wniosku, że konieczna jest zmiana reguł gry, aby zachować tradycyjny charakter uderzenia, eliminując coraz powszechniejszą praktykę zakotwiczania kija” – dodał.

Nowa propozycja podkreśla odpowiedzialność the R&A i USGA za określenie sposobu gry. Kwestie jak zawodnik powinien wykonywać uderzenia były przedmiotem poprzednich zmian reguł, jak np. stuletnia reguła, że piłka powinna być uderzona czysto, a zabronione jest jej popychanie, podbieranie lub ciągnięcie, czy też zakaz „krykietowego” stylu puttowania z roku 1968.

“Jako organy nadzorujące, stale monitorujemy i oceniamy praktyki gry oraz zmiany i rozwój golfa, i chcemy zapewnić sytuację, gdy reguły gry w golfa zachowają fundamentalne cechy tej gry” – dodaje Davis.

Nowa reguła weszłaby w życie 1 stycznia 2016 r., po okresie przejściowym. Czas ten byłby odpowiedni, aby gracze, chętni do przystosowania się do nowych reguł, mogli opracować swoje sposoby uderzeń, zgodne z regułami. Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie proponowanej reguły, the R&A oraz USGA uwzględnią wszelkie komentarze i sugestie społeczności golfowych.

“Wierzymy, że zajęliśmy się tym zagadnieniem z każdej perspektywy jednak ze względu na rozległość wpływu tej reguły, uznaliśmy, że każdy powinien móc przedstawić nowe spojrzenie na ten temat” – mówił Dawson.

Więcej informacji na temat nowej reguły, a także dodatkowe materiały video oraz grafiki przedstawiające uderzenia dozwolone oraz te, które będą zabronione zgodnie z reg. 14-1, dostępnych jest na stronach Randa.org/anchoring oraz USGA.org/anchoring.

Wspominane organizacje powinny podjąć ostateczną decyzję odnośnie zaproponowanej reguły wiosną 2013 roku. Każdy kto chciałby przedstawić swoja pisemną opinię, ma na to czas do 28 lutego 2013 r., korzystając z opcji kontaktu na wyżej wymienionych stronach.

* Zgodnie z sugestią Krzysztofa Góry, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG, wprowadzono tłumaczenie z języka angielskiego słowa anchoring jako zakotwiczenie, które w tłumaczeniu opisowym oznacza trwały punkt oparcia. Termin wprowadzenia reguły przewidziano na 2016 r., co daje również czas na uzgodnienie właściwego terminu odpowiadającego słowu anchoring.

Regula 14-przewodnik dla graczy


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG