Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Golf sportem roku we Flandrii

Federacja Golfa Flandrii ogłosiła, że golf został wybrany sportem 2013. Każdego roku minister sportu oraz przedstawiciele BLOSO (flamandzka agencja sportowa) wybierają dyscyplinę roku, w tym z kolei przywilej promocji we flamandzkiej części Belgii przypadł właśnie golfowi.

Dzięki temu wyróżnieniu, przez cały rok, golf będzie szeroko promowany i uzyska dodatkowe wsparcie rządu Flandrii. Oznacza to, że tamtejsza federacja wraz z ministerstwem sportu będą organizować różnorodne działania mające na celu zapoznanie z tym sportem mieszkańców tej jednostki federalnej Belgii, bez względu na wiek, płeć i kulturę.

Planowane działania:
– akcje promujące golf, wraz z „Dniem Otwartym” 14 kwietnia oraz „Golfem w Parkach Miejskich” 2 czerwca (oczekiwany udział ponad 6 tysięcy osób);
– akcje edukacyjne „Golf w szkole” – 500 dzieci zostanie przeszkolonych i otrzyma materiały edukacyjne do nauki golfa w swoich szkołach, a ponad 100 tysięcy uczniów będzie mogło wziąć udział;
– akcje z cyklu „Golf w trasie” – ponad 20 tysięcy dzieci otrzyma szanse spróbowania uderzeń piłeczki podczas 45 festynów;
– akcje mające na celu zachęcić do rozpoczęcia gry w golfa: kluby golfowe zaoferują specjalne pakiety w październiku podczas „Flamandzkiego tygodnia klubów sportowych” dla młodzieży na lekcje gry;
– akcje z rywalizacją w tle: z pierwszymi światowymi mistrzostwami golfa szkół – listopad 2013.

Wsparcie dla golfa zapewnił Philippe Muyters, flandryjski minister m.in. sportu i planowania środowiska. Ma on nadzieje, że dzięki tym inicjatywom, procedury i projekty zaplanowane na kilka lat zostaną sfinalizowane w krótszym okresie. Wszystkie działania będą podparte kampanią informacyjną, obejmującą m.in. spoty w państwowej telewizji, reklamy w radiu i broszury, social media.

We Flandrii działają 54 kluby, których liczba członków wynosi 34 tysiące.  Golf jest tam szerzej obecny w mediach, szczególnie ze względu na wyniki pochodzącego stamtąd zawodowego golfisty Nicolasa Colsaerts’a oraz na fakt, że pierwszy raz od 10 lat wydano pozwolenia na budowę nowych pól. Szacuje się, że dzięki akcji „Sport roku: możliwe jest osiągnięcie liczby 50 tysięcy graczy golfa we Flandrii do 2020 roku.

Strona akcji: www.sportvanhetjaar.be

Klip o akcji Sport Roku:

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG