Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków PSGS

W czwartek, 14 lutego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Golfa Seniorów. Powodem zwołania zgromadzenia była konieczność dokonania zmian w statucie PSGS, zatwierdzenie budżetu i składki rocznej oraz przyjęcie logo stowarzyszenia.

Podjęto sześć uchwał. W części informacyjnej zarząd PSGS poinformował o podjętych działaniach i planach na ten rok. Z ważniejszych spraw należy wymienić:
1. Podpisanie umowy z partnerem strategicznym.
2. Zamknięcie spraw organizacyjnych, takich jak: założenie konta, zmiana w składzie zarządu, powołanie skarbnika, zmiana siedziby stowarzyszenia.
3. Oficjalne  (od 1 stycznia 2013) członkostwo w Europejskim Związku Stowarzyszeń Golfistów Seniorów (ESGA)
4. Udział reprezentacji stowarzyszenia w turnieju The ESGA Senior Championship & Cup 2013, który w dniach 25-28 czerwca odbędzie się w Costa Navarino koło greckiego miasta Pylos.
5. Format turniejów w cyklu Senior Tour oraz harmonogram turniejów organizowanych przez PSGS w 2013 roku, w tym turnieju o Puchar Prezesa Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów powstało w marcu  2012 r. Celem działalności jest organizowanie sportowego i społecznego życia jego członków, a w szczególności rozwój golfa i jego propagowanie. PZGS  zrzesza golfistów-członków klubów zrzeszonych w Polskim Związku Golfa tj. mężczyzn i kobiety, którzy według statutu PSGS osiągną w danym roku wiek 55 lub 50 lat.

Więcej informacji na stronie: http://seniorgolf.pl/


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG