Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w DHL GF Rankingu Polskiego Związku Golfa 2013

W sezonie 2013 nastąpiły zmiany w DHL Global Forwarding Rankingu Polskiego Związku Golfa. Dotyczą one m.in. przyznawaniu kategorii rankingowej turniejom, wliczania punktów do Klubowego Pucharu Polski Juniorów, a także samego pucharu, który w głównych klasyfikacjach stał się przechodni.

Od tego roku przyznawanie kategorii rankingowej turniejom odbywa się na podstawie ich poziomu sportowego oraz liczby uczestniczących zawodników, w oparciu o dane wynikowe z poprzedniego sezonu. W tym celu, jako narzędzie analityczne, sporządza się Klasyfikacja Turniejów według liczby punktów stableford brutto uzyskanych przez uczestniczących zawodników. Premiowane są turnieje trwające dwa dni, które otrzymują dodatkowo 100 punktów stableford brutto do sumy punktów uzyskanych przez zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie danego turnieju. W przypadku turnieju trwającego 3 dni lub dłużej premia wynosi 200 pkt stableford brutto.

Każdy z organizatorów turniejów, któremu została przydzielona kategoria rankingowa (lub jest na liście rezerwowej) jest zobowiązany do dnia 31 marca 2013 r. potwierdzić organizację oraz podać datę i miejsce turnieju, wysyłając informacje na adres e-mail: organizacja@pzgolf.pl. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie turniej nie otrzyma kategorii rankingowej. Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest założenie turnieju w systemie PZG Eagle przynajmniej miesiąc przed datą jego rozpoczęcia.

Ranking, podobnie jak w roku poprzednim podzielony został na dwie główne grupy: seniorską i juniorską. Grupy te dzielą się dalej na kategorie wiekowe, zgodnie z wcześniejszym podziałem. Do istotnych nowości należy zaliczyć wliczenie do Klubowego Pucharu Polski Juniorów punktów za starty w mistrzostwach Polski match play, międzynarodowych mistrzostwa Polski kobiet, międzynarodowych mistrzostwach Polski mężczyzn (zawody o kategorii rankingowej super). Kategorie wszystkich juniorskich zawodów zostały podwyższone o jedną kategorię.

W czterech klasyfikacjach – głównej kobiet i mężczyzn, Klubowym Pucharze Polski, Klubowym Pucharze Polski Juniorów – puchar stał się przechodni. Dopiero kiedy zostanie zdobyty trzykrotnie zwycięzca dostaje go na stałe.

– Nowy system gwarantuje, że kategoria rankingowa będzie odzwierciedleniem frekwencji i poziomu sportowego zawodów, a więc będzie w większym stopniu zależeć od wysiłków organizatorów, a nie decyzji zarządu PZG. Wprowadzone zmiany to kolejny krok w kierunku transparentności i obiektywizacji kryteriów na podstawie, których przyznawane są kategorie rankingowe poszczególnym turniejom rozgrywanym pod auspicjami PZG – ocenił wiceprezes ds. sportowych Janusz Sikora.

Więcej info: http://pzgolf.pl/ranking/informacje/

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG